fbpx
,

KK1-ANKER SPOJNICA 200X40X40MM

DMX

KK1-ANKER SPOJNICA 200X40X40MM

Antikorozivna zaštita

TOPLI CINK
Sloj se nanosi tako što se predmet potapa u tečni cink temperature od oko 450°C. Dobijen sloj ima debljinu od 80-90 μm, ne manje
nego 60 μm. Zaštita od debelog sloja preporučuje se za proizvode koji su izloženi dugotrajnom uticaju vlage, pre svega za elemente
koji se koriste u bašti. Na ovaj sloj se mogu nanositi dekorativne boje koje su namenjene pocinkovanim površinama

 

61 RSD /kom

Uporedi

KK1-ANKER SPOJNICA 200X40X40MM

Antikorozivna zaštita

TOPLI CINK
Sloj se nanosi tako što se predmet potapa u tečni cink temperature od oko 450°C. Dobijen sloj ima debljinu od 80-90 μm, ne manje
nego 60 μm. Zaštita od debelog sloja preporučuje se za proizvode koji su izloženi dugotrajnom uticaju vlage, pre svega za elemente
koji se koriste u bašti. Na ovaj sloj se mogu nanositi dekorativne boje koje su namenjene pocinkovanim površinama

SREBRNI GALVANSKI CINK
Sloj srebrnog (galvanskog) cinka debljine 12 μm. Proizvodi koji su prekriveni ovakvim slojem su namenjeni za upotrebu u suvim
prostorijama sa opasnošću od povremene izloženosti vlazi (druga klasa upotrebe prema PN-EN 1995-1-1:2010).

POCINKOVANI LIM Z 275
Hladno valjani lim, sa obostranim toplo pocinkovanim slojem sa minimalnom težinom od 275/gm2 i debljinom od oko 20 μm.
Najčešće je prekriven tankim slojem uljanog filma koji dodatno štiti sloj cinka od oksidacije. Ivice proizvoda nakon rezanja nemaju
cinkov sloj, ali to ne utiče na zaštitu celog proizvoda od korozije

ŽUTI GALVANSKI CINK
Sloj žutog (galvanskog) cinka debljine 12 μm. Proizvodi koji su prekriveni ovakvim slojem su namenjeni za upotrebu u suvim
prostorijama sa opasnošću od privremene izloženosti vlazi (druga klasa upotrebe prema PN-EN 1995-1-1:2010). Zahvaljujući hrom
pasivizaciji žute boje antikorozivna zaštita proizvoda je povećana

ANODIRANI
Površinska obrada metala koja se zasniva na elektrolitičkom stvaranju sloja aluminijum oksida. Obezbeđuje antikorozivnu i
mehaničku zaštitu površine proizvoda

FARBANJE
Proizvodi se boje prahom što obezbeđuje veliku nepropustljivost sloja i povećanu otpornost na koroziju.

VRUĆE POCINKOVANI LIM
Niskougljenični čelični lim za hladno oblikovanje sa obostranom cinčanom prevlakom dobivenom tehnologijom vrućeg cinkovanja,
najmanje 275 g/m2, debljine oko 20 μm (15 μm – 27 μm). Proizvodi sa takvom zaštitom namenjeni su za upotrebu u suvim
prostorijama sa povremenim izlaganjem na vlagu (1 i 2 klasa korištenja prema standardu PN-EN 1995-1-1: 2010)

Težina 1 kg
Brend