fbpx
,

Solid Set 16 Visine-7M


Solid Set 16 Visine-7M

Solid Set (dimnjak) dužine 7m i prečnika 160m. SET “Schiedel SOLID” je pakovanje 7m Solid dimnjaka u kojem se na jednoj paleti nalaze dimnjačni elementi neophodni za montažu 7 metara ovog tipa dimnjaka. Dimnjak je namijenjen za korišćenje u kombinaciji sa pećima na čvrsta goriva.

SOLID SET 16 VISINE 7M

50.400 RSD /kom

Uporedi
Solid Set 16 Visine-7M

Solid Set 16 Visine-7M – Dimnjački sistem Solid Set (dimnjak) dužine 7m I prečnika 160m. SET “Schiedel SOLID” je pakovanje 7m. Solid dimnjaka u kojem se na jednoj paleti nalaze dimnjačni elementi neophodni za montažu 7 metara ovog tipa dimnjaka. Dimnjak je namijenjen za korišćenje u kombinaciji sa pećima na čvrsta goriva.

Razvojem savremenih uređaja  za zagrevanje Solid Set 16 Visine-7M , uz postizanje većih ušteda energije i goriva, stvoreni su uslovi i za razvoj dimnjačkih sistema koji imaju zadatak da nesmetano odvedu produkte sagorevanja (dimne gasove) u atmosferu, obezbede optimalni pogon ložišta pri svakom opterećenju i sve prethodno pomenuto uz ekološki dopustivo zagađenje okoline.

“Schiedel SOLID” je pakovanje 7m Solid dimnjaka u kojem se na jednoj paleti nalaze dimnjačni elementi neophodni za montažu 7 metara ovog tipa dimnjaka. Dimnjak je namijenjen za korišćenje u kombinaciji sa pećima na čvrsta goriva. Razvojem savremenih uređaja za zagrevanje, uz postizanje većih ušteda energije i goriva, stvoreni su uslovi i za razvoj dimnjačkih sistema koji imaju zadatak da nesmetano odvedu produkte sagorevanja (dimne gasove) u atmosferu, obezbede optimalni pogon ložišta pri svakom opterećenju i sve prethodno pomenuto uz ekološki dopustivo zagađenje okoline.

Težina 1 kg