fbpx
,

SOLID SET 20 VISINE 7M

Schiedel

Solid Set (dimnjak) dužine 7m I prečnika 200m. SET “Schiedel SOLID” je pakovanje 7m Solid dimnjaka u kojem se na jednoj paleti nalaze dimnjačni elementi neophodni za montažu 7 metara ovog tipa dimnjaka. Dimnjak je namijenjen za korišćenje u kombinaciji sa pećima na čvrsta goriva.

57.600 RSD /kom

Uporedi
SOLID SET 20 VISINE 7M

Dimnjački sistem Solid Set (dimnjak) dužine 7m I prečnika 200m. SET “Schiedel SOLID” je pakovanje 7m. Solid dimnjaka u kojem se na jednoj paleti nalaze dimnjačni elementi neophodni za montažu 7 metara ovog tipa dimnjaka. Dimnjak je namijenjen za korišćenje u kombinaciji sa pećima na čvrsta goriva.

Razvojem savremenih uređaja  za zagrevanje, uz postizanje većih ušteda energije i goriva, stvoreni su uslovi i za razvoj dimnjačkih sistema koji imaju zadatak da nesmetano odvedu produkte sagorevanja (dimne gasove) u atmosferu, obezbede optimalni pogon ložišta pri svakom opterećenju i sve prethodno pomenuto uz ekološki dopustivo zagađenje okoline.

 

Težina 1 kg
Brend